Poradnik malowania – jak malować i zabezpieczać elewacje drewniane

Szczególne zasady, dotyczące malowania stosuje się w przypadku elewacji drewnianych, dlatego nasz poradnik malowania zawiera osobny fragment dla tego typu powierzchni.

Poradnik malowania – wybór produktu

 • Wybór produktu zależy od naszych preferencji:
  • Jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię matową należy zastosować impregnaty,
  • Jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię w połysku należy zastosować lakiery lub lakierobejce,
 • Zastosowanie produktu gruntującego uzależnione jest od wybranego produktu nawierzchniowego. Rekomendowany rodzaj podkładu dla danego produktu nawierzchniowego podany jest w karcie technicznej produktu.

Przed malowaniem

 • Aplikację produktów do zabezpieczenia drewna należy przeprowadzać w zakresie temperatur od 5°C do 25°C, a wilgotność względna nie może przekraczać 80%. W tym przypadku temperatura musi wynosić powyżej +10°C. Względna wilgotność nie może przekraczać 80%.
 • Malowane powierzchnie nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się ze wskazówkami nt. przygotowania powierzchni oraz sposobu użycia produktu zawartymi na opakowaniu (w karcie technicznej).
 • W przypadku malowania powierzchni świeżych, wcześniej niemalowanych, należy upewnić się, czy drewno jest odpowiednio wysuszone (wilgotność względna drewna powinna być niższa niż 20%).
 • Przy stosowaniu barwionych produktów półtransparentych, ostateczny kolor będzie zależał od rodzaju drewna, jego barwy i twardości oraz od liczby nałożonych warstw. Zaleca się, aby przed malowaniem wykonać próbę kolorystyczną niewielkiej powierzchni. Podczas malowania drewna bez względu na produkt, aplikację zawsze należy prowadzić wzdłuż słojów drewna.
 • Wybór narzędzia do aplikacji należy uzależnić od rodzaju produktu – dla produktów wodorozcieńczalnych zalecane są narzędzia z materiałów syntetycznych, a dla produktów rozpuszczalnikowych z  materiałów naturalnych (lub mieszanych).
 • Przed rozpoczęciem malowania produkt należy dobrze wymieszać, po czym odczekać 15 minut w celu pozbycia się pęcherzyków powietrza z farby.
 • Przed przystąpieniem do malowania należy delikatnie sfazować wszystkie ostre krawędzie (np. papierem ściernym).
 • Wybór produktu uzależniony jest od naszych potrzeb pod względem:
  • wizualnym: stopień połysku, produkt transparentny, półtransparentny, kryjący,
  • technologicznym: wodorozcieńczalny, rozpuszczalnikowy.

Wszystkie pomocne informacje znajdują się w opisach produktów.

Podczas malowania

 • Aplikowane produkty należy dokładnie wymieszać, zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji.
 • Można zastosować dwa warianty malowania:
  • dwa razy produkt barwiony – uzyskujemy w ten sposób maksymalne nasycenie koloru,
  • produkt zabarwiony jako pierwsza warstwa, następnie jako warstwę nawierzchniową stosujemy produkt bezbarwny – wydłużamy w ten sposób trwałość koloru.
 • Malować pędzlem, metodą natryskową wzdłuż włókien element po elemencie, zwracając szczególną uwagę na łączenia i pęknięcia oraz stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę.
 • Impregnaty, oleje, lakierobejce najlepiej nakładać pędzlem, cienkimi warstwami dobrze wcierając i rozprowadzając produkt.  W celu lepszego uwidocznienia słoi drewna można po chwili (10 – 20 min.) od naniesienia produktu usunąć jego nadmiar przy pomocy szmatki, czyściwa lub suchego pędzla.
 • Przy malowaniu powierzchni drewnianych istotne jest bardzo dokładne zabezpieczenie krawędzi np. desek, co zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci do drewna.
 • Deski malujemy zawsze pojedynczo wzdłuż słojów drewna.

Po malowaniu

W zależności od użytego produktu i grubości nałożonej powłoki, schnięcie oraz uzyskanie przez powłokę pełnej odporności może trwać do 4 tygodni.

Poradnik malowania – zabezpieczanie zewnętrznych drzwi i okien

Przy wykorzystaniu produktów TIKKURILA

Poradnik malowania – wybór produktu

Przed malowaniem

 • Aplikację produktów do zabezpieczenia drewna należy przeprowadzać  w zakresie temperatur od 5°C do 25°C, a wilgotność względna nie może przekraczać 80%. Wyjątek stanowi produkt Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40]. W tym przypadku temperatura musi wynosić powyżej +10°C. Względna wilgotność nie może przekraczać 80%.
 • Malowane powierzchnie nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się ze wskazówkami na temat przygotowania powierzchni oraz sposobu użycia produktu zawartymi na opakowaniu (w karcie technicznej).
 • W przypadku malowania powierzchni świeżych, wcześniej niemalowanych, należy upewnić się, czy drewno jest odpowiednio wysuszone (wilgotność względna drewna powinna być niższa niż 20%).
 • Przy stosowaniu barwionych produktów półtransparentych, ostateczny kolor będzie zależał od rodzaju drewna, jego barwy i twardości oraz od liczby nałożonych warstw.  Zaleca się, aby przed malowaniem wykonać próbę kolorystyczną niewielkiej powierzchni. Podczas malowania drewna bez względu na produkt, aplikację zawsze należy prowadzić wzdłuż słojów drewna.
 • Wybór narzędzia do aplikacji należy uzależnić od rodzaju produktu – dla produktów wodorozcieńczalnych zalecane są narzędzia z materiałów syntetycznych, a dla produktów rozpuszczalnikowych z  materiałów naturalnych (lub mieszanych).
 • Przed rozpoczęciem malowania produkt należy dobrze wymieszać, po czym odczekać 15 minut w celu pozbycia się pęcherzyków powietrza z farby.  W przypadku produktu Tikkurila Miranol, który jest farbą tiksotropową, po wymieszaniu należy odczekać ok. 1 h zanim zaczniemy malować; czas ten pozwoli farbie na powrócenie do odpowiedniej dla farb tiksotropowych konsystencji.
 • Należy pamiętać, że w przypadku farb tiksotropowych rozcieńczanie pozbawia farbę cech charakterystycznych dla tej grupy produktów. W związku z tym, nie zaleca się rozcieńczania produktów tiksotropowych.
 • Przed przystąpieniem do malowania należy delikatnie sfazować wszystkie ostre krawędzie (np. papierem ściernym).
 • Wybór produktu uzależniony jest od naszych potrzeb pod wględem:
  • wizualnym – stopień połysku, produkt transparentny, półtransparentny, kryjący;
  • technologicznym – wodorzocieńczalny, rozpuszczalnikowy.

Wszystkie pomocne informacje znajdują się w opisach produktów.

 • Kolor farby gruntującej powinien być taki sam lub najbardziej zbliżony do koloru warstwy nawierzchniowej.
 • Przed przystąpieniem do malowania, powinno się zdemontować lub zabezpieczyć (np. taśmą malarską) elementy wyposażenia stolarki, takie jak np. klamki, okucia, itd.  Jeśli stolarka będzie malowana bez ich zdejmowania, skrzydła należy unieruchomić wkładając pod nie klin.
 • Ważne jest odpowiednie zaplanowanie malowania np. ramę okienną maluje się zaczynając od górnych partii.

Podczas malowania

 • Aplikowane produkty należy dokładnie wymieszać, zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji.
 • Można zastosować dwa warianty malowania:
  • dwa razy produkt barwiony – uzyskujemy w ten sposób maksymalne nasycenie koloru,
  • produkt zabarwiony jako pierwsza warstwa, następnie jako warstwę nawierzchniową stosujemy produkt bezbarwny – wydłużamy w ten sposób trwałość koloru.
 • Malować pędzlem (zalecamy narzędzia marki Anza), metodą natryskową lub zanurzeniową na całej powierzchni wzdłuż włókien, stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę.
 • Impregnaty, oleje, lakierobejce najlepiej nakładać pędzlem, cienkimi warstwami dobrze wcierając i rozprowadzając produkt.  W celu lepszego uwidocznienia słoi drewna można po chwili (10 – 20 min.) od naniesienia produktu usunąć jego nadmiar przy pomocy szmatki, czyściwa lub suchego pędzla.

Po malowaniu

W zależności od użytego produktu i grubości nałożonej powłoki, schnięcie oraz uzyskanie przez powłokę pełnej odporności może trwać do 4 tygodni.