DYSTRYBUCJA

 NAJLEPSZE farbY do wnętrz i na elewacje

W DOSKONAŁYCH cenach.

 Stacja barwienia - 15 000 kolorów od Ręki

KONKURS

Egzotyka i przygoda w prezencie!

 Niezwykła wyprawa na koniec świata

w prezencie dla naszych Klientów.

 

 Jeżeli marzysz o tym, by przeżyć przygodę życia – odbyć wspaniałą podróż do malowniczego i egzotycznego kraju, znaleźć się w miejscach, do których nie dotrzesz z tradycyjnym biurem podróży, przeżywać przygody, delektować się smakiem miejscowych potraw, poznać niezwykłą kulturę i obcować z nią na łonie natury – skorzystaj z okazji jaką daje nasz niezwykły program:

 „U nas kupujesz, na Filipinach lądujesz”


 A jeśli nie lubisz przygód lub nie masz czasu -  czekają na Ciebie elektronarzędzia MAKITA oraz zestawy profesjonalnych narzędzi malarskich DYNAMIC!


 Nie oczekujemy, że kupisz coś czego nie potrzebujesz - wręcz przeciwnie - poszukujemy Partnerów, którzy znajdą u nas wszystko to, co jest niezbędne w ich codziennym życiu oraz pracy!

  

Dołącz do nas i wygrywaj!  Aby to zrobić:

1. Skontaktuj się z nami i zarejestruj w programie. Już sama rejestracja gwarantuje przyznanie stałego rabatu w wysokości 12 %, a dalej będzie jeszcze lepiej! 

2. Rób standardowe zakupy i zbieraj punkty

3. Każdego dnia wymieniaj  punkty na nagrody

4. Powalcz o nagrodę główną – zbierz 3000 punktów i wyrusz na wspaniałą wyprawę na Filipiny.

 

Szczegóły u naszych przedstawicieli w punktach handlowych:

 

Sklep z farbami Tikkurila

ul. 1-Maja 19

43-300 Bielsko-Biała

tel.: (33) 819 35 58

sklep@bikstyl.pl


Centrum Wykończeń Wnętrz i Elewacji

ul. 1-Maja 19 (obok hali meblowej)

43-300 Bielsko-Biała

tel.: (33) 819 35 58 wew. 4

biuro@bikstyl.pl

Regulamin Programu Lojalnościowego „U nas kupujesz, na Filipinach lądujesz!”

 Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 Program – Program Lojalnościowy o nazwie „U nas kupujesz, na Filipinach lądujesz!”

Organizator – BIK - Styl i Wnętrze Bogdan Kowalski z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy
1-Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9370007565 - organizator Programu.

Klient – klient Organizatora, w tym każda osoba fizyczna (indywidualna) i każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą dokonujący zakupów u Organizatora na własny użytek, na użytek prowadzonej przez siebie inwestycji lub do odsprzedaży.

Uczestnik – Klient, który dobrowolnie przystąpi do Programu.

Reprezentant – osoba reprezentująca Uczestnika upoważniona o odbioru nagrody (w przypadku osoby fizycznej Reprezentantem może być wyłącznie sam Uczestnik)

Punkty Handlowe – Centrum Wykończeń Wnętrz i Elewacji oraz sklep z farbami Tikkurila Beckers - punkty handlowe należące do Organizatora mieszczące się w Bielsku-Białej przy ulicy 1-Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała

Asortyment – produkty znajdujące się w ofercie Organizatora objęte Programem

Punkty Premiowe – punkty przydzielane Uczestnikowi w Programie w zamian za dokonane zakupy Asortymentu.

Status  - specjalny status rabatowy przyznawany Uczestnikowi przez Organizatora

Regulamin – niniejszy regulamin

Karta – Karta rabatowa przekazywana Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzająca status Uczestnika oraz jego udział w Programie.

Konto – konto przypisane do danego Uczestnika zarejestrowanego w systemie Organizatora. Jeden Uczestnik może mieć tylko jedno Konto.

Nagroda Główna – zorganizowany przez Organizatora wyjazd do jednego z 4 egzotycznych krajów leżącego poza Europą (Filipiny, Tajlandia, Indonezja, Malezja), przeznaczony dla jednej osoby reprezentującej Uczestnika.

  1   Postanowienia ogólne.

 

 1.1      Organizatorem Programu jest  BIK - Styl i Wnętrze  z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy 1-Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9370007565.

 1.2    Program przeznaczony jest dla Klientów, którzy przystąpią do Programu rejestrując się u Organizatora zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2 Regulaminu.

 1.3       Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie wymaga uiszczenia żadnych opłat.

 1.4     Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której Uczestnikom przyznawane zostają Punkty Premiowe w zamian za zakup Asortymentu o wartości określonej w punktach 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

 1.5       Program prowadzony jest w Punktach Handlowych.

  2   Przystąpienie do Programu.

 

 2.1       Aby przystąpić do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, a następne poprawnie wypełnić i podpisać „Formularz rejestracyjny” dostępny w Punktach Handlowych (wzór „Formularza rejestracyjnego” stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu).

 2.2     Poprawne wypełnienie „Formularza rejestracyjnego” wymaga podania danych osobowych (nazwa, adres i NIP oraz nr telefonu i adres poczty elektronicznej Uczestnika, a także danych Reprezentanta) oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, co jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji Programu.

 2.3    Uczestnik gwarantuje prawdziwość wszystkich danych podanych w „Formularzu rejestracyjnym” i jest jedyną osobą ponoszącą odpowiedzialność za błędne, niedokładne lub nieaktualne dane.

 2.4     Na „Formularzu rejestracyjnym” Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.  W przypadku odmowy Organizator nie będzie wysyłał Uczestnikowi informacji o nowych konkursach, aktualnych cenach i promocjach, a także nie będzie polecał usług oferowanych przez Uczestnika innym swoim klientom, partnerom i współpracownikom.

 2.5       Podpisanie „Formularza rejestracyjnego” jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 2.6       Po popisaniu „Formularza rejestracyjnego” Uczestnikowi zostaje przyznany Status klienta (zasady przyznawania Statusu określa dokument „Zasady przyznawania rabatów” stanowiący Załącznik nr 2 Regulaminu).

 2.7       Uczestnik od momentu podpisania „Formularza rejestracyjnego” uzyskuje także własne Konto w Programie, na którym może gromadzić Punkty Premiowe. Posiadanie Konta potwierdza przekazana przez Organizatora Karta.

 2.8       Organizator może odmówić uczestnictwa w Programie podmiotowi, który nie spełnia wymogów Regulaminu.

 2.9       Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji w Programie, przekazując osobiście aktualne dane przedstawicielom Organizatora w jednym z Punktów Handlowych lub wysyłając informację na adres elektroniczny biuro@bikstyl.pl.

  3   Konto Uczestnika i zasady wydawania Karty.

 

 3.1       Karta wydawana jest w Punktach Handlowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3.2       Wydanie Karty jest bezpłatne, Uczestnik nie ponosi więc żadnych kosztów z tytułu jej otrzymania.

 3.3       Każda wydana Karta przypisana jest do danego Uczestnika i zarejestrowana na jego Koncie w systemie Organizatora.

 3.4       Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

 3.5       Zakłada się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu bądź osobą upoważnioną przez Uczestnika  do posługiwania się daną Kartą. Organizator, po wydaniu Karty, nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą przez osoby nieupoważnione.

 3.6       Jeżeli Uczestnik zgubi Kartę, może ją zastrzec w jednym z Punktów Handlowych lub przesyłając informację na adres elektroniczny biuro@bikstyl.pl. Po potwierdzeniu przez Organizatora zastrzeżenia danej Karty zostaje Uczestnikowi wydana Karta dodatkowa, a liczba punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika pozostaje bez zmian, chyba, że  w czasie od momentu zgubienia Karty do momentu jej zastrzeżenia jakiś nieupoważniony znalazca Karty wymieni punkty Uczestnika na rabaty lub nagrody, za co Organizator nie opowiada aż do momentu zastrzeżenia zagubionej Karty.

 3.7       Wymiana zagubionej Karty na nową jest bezpłatna, chyba, że Karta zgubiona zostaje przez danego Uczestnika trzy lub więcej razy. W takiej sytuacji Organizator może zażądać od Uczestnika zapłaty za trzecią i każdą następną Kartę opłaty w wysokości 5zł (pięć złotych 00/100) netto.

 3.8       Konto Uczestnika jest aktywne przez okres dwóch kolejnych lat kalendarzowych, przy czym za rok kalendarzowy uznaje się okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Po upływie tego okresu (dwóch lat kalendarzowych) aktywność Konta zostaje automatycznie przedłużona o kolejne dwa lata kalendarzowe chyba, że Organizator zamknie Konto danego Uczestnika dając mu jednocześnie możliwość wymiany zgromadzonych Punktów Premiowych na nagrody według zasad określonych w niniejszym  Regulaminie.

 3.9       Na Koncie w systemie Organizatora zbierane są informacje dotyczące danych osobowych Uczestnika, jego Statusu oraz ilości zgromadzonych przez niego Punktów Premiowych.

 3.10     Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto.

 3.11    Korzystanie z Karty może następować wyłącznie na zasadach przewidzianych w  Regulaminie.

   4   Przyznawanie Punktów Premiowych.

 

 4.1       Punkty Premiowe przyznawane mogą być wyłącznie Uczestnikowi posiadającemu Konto.

 4.2      Punkty Premiowe przyznawane są przez Organizatora i naliczane na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług w Punktach Handlowych.

 4.3   Warunkiem przyznania Uczestnikowi Punktów Premiowych jest okazanie pracownikowi Punktu Handlowego Karty potwierdzającej udział Uczestnika w Programie.

 4.4       Przelicznik Punktów Premiowych określa się następująco: 1 Punkt Premiowy przyznawany jest za jednorazowe nabycie Asortymentu na kwotę minimum 50 zł  (pięćdziesiąt złotych 00/100gr) netto. Każdy następny  Punkt Premiowy przyznawany jest za wielokrotność kwoty 50 zł netto (przykładowo za nabycie Asortymentu za kwotę minimum 100 zł przyznawane są 2  Punkty Premiowe, za nabycie Asortymentu za min. 150 zł – 3  Punkty Premiowe itd.).

 4.5       Naliczanie Punktów Premiowych odbywa się przy wykorzystaniu wzoru LP = (K – R) / 50, gdzie: LP oznacza liczbę przyznanych Punktów Premiowych; K oznacza całkowitą kwotę netto zakupu (jednorazowo nabytego Asortymentu) po cenach katalogowych; R oznacza rabat przysługujący Uczestnikowi wynikający z jego Statusu. Po naliczeniu punktów wynik zaokrągla się w dół do pełnych jednostek, co daje ostateczną liczbę  Punktów Premiowych przyznanych Uczestnikowi za dany zakup Asortymentu.

 4.6       W przypadku dokonywania płatności przelewem Punkty Premiowe naliczane zostają warunkowo w momencie wystawienia faktury VAT, ale zostają czasowo zamrożone, a ich wykorzystanie możliwe staje się dopiero po uregulowaniu płatności. Jeżeli Uczestnik nie ureguluje płatności w terminie określonym przez fakturę, Punkty Premiowe przyznane warunkowo, naliczone według danej faktury, ulegają anulowaniu.

 4.7       Za zakup produktów znajdujących się w ofercie Organizatora, ale nie objętych Programem, Punkty Premiowe nie zostają przyznawane. Spis Asortymentu objętego Programem jest dostępny w Punktach Handlowych i na stronie internetowej www.bikstyl.pl.

 4.8       Za zakup, na który Uczestnik otrzyma specjalny rabat, tzw. Rabat inwestycyjny -  Punkty Premiowe nie zostają przyznawane. Zasady przyznawania rabatów inwestycyjnych nie zostały określone w niniejszym Regulaminie ponieważ nie są bezpośrednio związane z  Programem i jako takie przyznawane są w tylko wyjątkowych sytuacjach na zasadach porozumienia pomiędzy Organizatorem, a danym Klientem.

 4.9       Punkty Premiowe mogą także być przyznawane i naliczane na Konto Uczestnika w ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, na zasadach w nich określonych.

 4.10     W przypadku gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, to Punkty Premiowe, które zostały przyznane za ich zakup, będą odejmowane z Konta Uczestnika.

 4.11     Punkty Premiowe i prawa z nimi związane, nabywane w ramach Programu, nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników.

 4.12     Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów Premiowych na gotówkę.

 4.13    Punkty Premiowe zebrane na Koncie Uczestnika mogą być realizowane do momentu zamknięcia Konta przez Organizatora. Zasady zamknięcia Konta określa punkt 6 Regulaminu.

 

 5   Wymiana Punktów Premiowych na nagrody.

 

 5.1       Uczestnik ma możliwość wykorzystania zgromadzonych na Koncie Punktów Premiowych i ich wymiany na nagrody proponowane przez Organizatora. Sposób przeliczania Punktów Premiowych na nagrody oraz listę nagród przedstawia „Tabela nagród”, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 5.2       Odbioru nagrody w imieniu Uczestnika może dokonać jedynie osoba zarejestrowana na Koncie Uczestnika jako jego Reprezentant. Organizator może poprosić Uczestnika o potwierdzenie, że dany Reprezentant jest rzeczywiście osobą upoważnioną do odbioru nagrody.

 5.3       Reprezentant może dokonać wymiany Punktów Premiowych na nagrody na każdym etapie trwania Programu.

 5.4       W momencie odbioru nagrody przedstawiciel Organizatora może poprosić Reprezentanta o potwierdzenie jego tożsamości za pomocą dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego, paszportu). W przypadku braku zgody ze strony Reprezentanta na okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciel Organizatora ma prawo odmówić wydania nagrody.

 5.5       Uczestnik, który zdecyduje się wymienić  zgromadzone na swoim Koncie Punkty Premiowe na jedną z nagród informuje o tym przedstawiciela Organizatora w jednym z Punktów Handlowych. Przedstawiciel Organizatora potwierdza liczbę  Punktów Premiowych posiadanych przez Uczestnika i jeżeli liczba ta jest równa lub wyższa od wymaganej liczby punktów potrzebnych do wymiany na daną nagrodę potwierdza również możliwość odbioru danej nagrody.

 5.6       Organizator zobowiązuje się dostarczyć Uczestnikowi wybraną przez niego nagrodę w zamian za odpowiednią ilość Punktów Premiowych w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia możliwości odbioru nagrody. Reprezentant odbiera nagrodę w jednym z Punktów Handlowych w przedstawionym przez Organizatora terminie. Wyjątek stanowi Nagroda Główna, której odbiór określają punkty 5.7 – 5.10.

 5.7       Nagrodę Główną stanowi wyjazd zagraniczny przeznaczony dla jednej osoby wybranej przez Uczestnika. Transport w miejsce docelowe odbędzie się za pośrednictwem wybranych przez Organizatora linii lotniczych oraz innych środków komunikacji jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 5.8       Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na wybór Nagrody Głównej zobowiązany jest podać dane osobowe osoby, która będzie uczestniczyć w wyjeździe – dane niezbędne do rezerwacji miejsca w samolocie i miejsca zakwaterowania. Po przekazaniu danych ww. osoby zmiana danych nie będzie możliwa, chyba, że za dodatkowymi opłatami określonymi przez regulaminy danych linii lotniczych i hoteli w miejscu zakwaterowania (jeżeli regulaminy linii lotniczych i hoteli takie zmiany dopuszczają).

 5.9       Organizator zobowiązuje się zorganizować wyjazd stanowiący Nagrodę Główną w ciągu dwunastu miesięcy od od daty potwierdzenia możliwości odbioru nagrody.

 5.10     Szczegółowe zasady odbioru Nagrody Głównej określi dodatkowy regulamin przekazany Uczestnikowi w przeciągu 60 dni od daty potwierdzenia możliwości odbioru Nagrody Głównej. Dodatkowy regulamin dotyczył będzie miejsca wyjazdu, terminów i harmonogramu wyjazdu, a także dodatkowych informacji dotyczących wymagań, ubezpieczeń, ewentualnych szczepień obowiązkowych itp. Jeżeli Uczestnik nie zaakceptuje ww. dodatkowego regulaminu, będzie mógł zamienić Punkty Premiowe przeznaczone na Nagrodę Główną, na inne nagrody zaproponowane przez Organizatora.

 5.11     Regulamin nie dopuszcza wymiany  Punktów Premiowych na gotówkę.

 5.12     Organizator daje możliwość dokupienia brakujących Punktów Premiowych do wybranej przez Uczestnika nagrody według następującego przelicznika: stawka za 1 Punkt Premiowy wynosi 3 zł (trzy złote 00/100) netto.

 5.13     Po odbiorze nagrody Uczestnik traci prawo do zwrotu towarów, których zakup był podstawą naliczenia Punktów Premiowych.

 5.14    Nagrody wydawane są wyłącznie Uczestnikom nie posiadającym względem Organizatora przeterminowanych należności.

 

 6   Zamknięcie Konta.

 

 6.1       Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach:

 6.1.1        Utrata ważności Konta i brak jej przedłużenia zgodnie z pkt 3.8;

 6.1.2        Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu;

 6.1.3        Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie;

 6.1.4        Zakończenie Programu przez Organizatora zgodnie z pkt 6.5 – 6.6

 6.2       Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę lub firmę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika wszystkich zgromadzonych przez niego Punktów Premiowych oraz utratą prawa do korzyści przewidzianych w Programie.

 6.3     O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony ustnie lub pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 6.4      Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja powinna mieć formę oświadczenia pisemnego, które należy doręczyć do jednego z Punktów Handlowych bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@bikstyl.pl. Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty Premiowe zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną anulowane, a jego Konto zostanie zamknięte.

 6.5    Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje Uczestników Programu z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.

 6.6       Po zakończeniu Programu Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów Premiowych na nagrody według zasad określonych w Regulaminie w terminie nie przekraczającym 60 dni od daty zakończenia Programu. Po upływie określonego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych  Punktów Premiowych na nagrody.

 7   Postanowienia końcowe.

 

 7.1       Niniejszy Regulamin stanowi pełny i wyczerpujący opis zasad Programu.

 7.2      Rabaty udzielane w wyniku różnych programów lojalnościowych, konkursów i promocji ogłaszanych przez Organizatora nie łączą się ze sobą, nie można ich więc sumować z Rabatem udzielanym Klientowi na mocy niniejszego Regulaminu.

 7.3       Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 7.4       Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7.5       Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

 7.6       We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 7.7       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia „Formularza rejestracyjnego” przez Uczestnika.

 7.8       Treść Regulaminu dostępna jest w czasie trwania Programu w materiałach reklamowych Programu oraz na stronie internetowej  www.bikstyl.pl.

 7.9       Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Załącznik 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (do wypełnienia w punktach handlowych)

 Nazwa Uczestnika  …....................................................................................................

                                                                              (nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

  Adres siedziby ............................................................................................................

                            (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość lub sama miejscowość w przypadku osoby fizycznej)

 NIP.......…..............................E-mail.............................................................................

         (nie dotyczy osób fizycznych)

 Nr telefonu..............................................Nr 2 telefonu................................................

 Zakres prowadzonej działalności:

               ....    wykonawca - elewacje

               ....    wykonawca – wnętrza

               ....    wykonawca – posadzki, tarasy, balkony

               ....    wykonawca - dachy

               ....    wykonawca - remonty

               ....    architekt, projektant

               ....    inwestor publiczny

               ....    inwestor prywatny (przedsiębiorstwo)

               ....    inwestor prywatny (osoba fizyczna)

               ....    inne..........…..............................................................................................

 

Reprezentant..................................................Nr i seria dok. .........................................

                                      (Imię i nazwisko)

 Nr telefonu...........................................E-mail.................................................................

 

[  ] Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Programu „U nas kupujesz, na Filipinach lądujesz” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i danych firmy, którą reprezentuję w celu realizacji Programu „U nas kupujesz, na Filipinach lądujesz”: m.in.: w celu wprowadzenia mnie na listę Uczestników Programu i założeniu Konta oraz przesyłaniu informacji bezpośrednio dotyczących ww. Programu.

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych, m.in. przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz przekazywanie danych dotyczących zakresu działalności i oferty Uczestnika Programu „U nas kupujesz, na Filipinach lądujesz” innym przedsiębiorcom współpracującym z Organizatorem ww. Programu.

Załącznik 2

Zasady przyznawania rabatów

 

I. Rabat na start: rabat 12% od cen katalogowych netto

·         dotyczy wszystkich klientów zarejestrowanych jako Uczestnik w programie „U nas kupujesz, na Filipinach lądujesz”;

·         Uczestnik programu otrzymuje darmowe wsparcie wykonawcze w zakresie prawidłowego użytkowania zakupionych materiałów;

·         Uczestnik programu dostaje dostęp do szkoleń organizowanych przez firmę BIK Styl i Wnętrze  – Organizatora Programu;

·         możliwa negocjacja wyższego rabatu dla zamówień o wartości przekraczającej 5 000 zł netto (licząc wg cen katalogowych).

II. Status Partnera Handlowego: rabat 17% od cen katalogowych netto

·         dotyczy klientów zarejestrowanych jako Uczestnik w programie „U nas kupujesz, na Filipinach lądujesz”, którzy dokonają zakupów w punktach handlowych BIK Styl i Wnętrze na łączną kwotę min. 15 tys. zł netto;

·         Uczestnik programu otrzymuje darmowe wsparcie wykonawcze na budowie w zakresie prawidłowego użytkowania zakupionych materiałów;

·         Uczestnik programu dostaje dostęp do szkoleń organizowanych przez firmę BIK Styl i Wnętrze– Organizatora Programu;

·         Uczestnik  programu dostaje dostęp do szkoleń organizowanych przez partnerów handlowych i dostawców firmy BIK Styl i Wnętrze

·         możliwa negocjacja wyższego rabatu dla zamówień o wartości przekraczającej 15 000 zł netto (licząc wg cen katalogowych).

III. Status Kluczowego Partnera: rabat 25% od cen katalogowych netto 

·         dotyczy klientów zarejestrowanych jako Uczestnik w programie „U nas kupujesz, na Filipinach lądujesz”, którzy dokonają zakupów w punktach handlowych BIK Styl i Wnętrze na łączną kwotę przekraczającą 50 tys. zł netto;

·         Uczestnik programu otrzymuje darmowe wsparcie wykonawcze na budowie w zakresie prawidłowego użytkowania zakupionych materiałów;

·         Uczestnik programu dostaje dostęp do szkoleń organizowanych przez firmę BIK Styl i Wnętrze Bogdan Kowalski – Organizatora Programu;

·         Uczestnik  programu dostaje dostęp do szkoleń organizowanych przez partnerów handlowych i dostawców firmy BIK Styl i Wnętrze

·         Uczestnik programu dostaje dostęp do wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych organizowanych przez firmę BIK Styl i Wnętrze – Organizatora Programu;

·         możliwa negocjacja wyższego rabatu dla zamówień o wartości przekraczającej 25 000 zł netto (licząc wg cen katalogowych).

 

IV. Rabat inwestycyjny: rabat powyżej 25% od cen katalogowych netto

·         dotyczy wszystkich klientów zarejestrowanych jako Uczestnik w programie „U nas kupujesz, na Filipinach lądujesz”;

·         możliwa negocjacja jednorazowego rabatu powyżej 25% od cen katalogowych netto w dużych tematach inwestycyjnych

·         w przypadku udzielenia rabatu  powyżej 25% od cen katalogowych netto punkty premiowe w programie „U nas kupujesz, na Filipinach lądujesz” nie zostają doliczane.


Załącznik 3

Spis Asortymentu dopuszczonego przez Organizatora do programu „U nas kupujesz na Filipinach lądujesz.

Wszystkie produkty BECKERS, TIKKURILA, STO, BAUMIT.

Pozostałe produkty dostępne w ofercie organizatora: HAHNE, OIKOS, ANTICA SIGNIORIA, DYNAMIC, STALCO, ORAC DECOR, NMC


Powyższy Regulamin obowiązuje od dn. 04.04.2016 r.SPRZEDAŻ

 


 Zapraszamy na zakupy !


Bielsko-Biała ul. 1-Maja 19


Centrum Koloru - sklep, mieszalnia


Pon

7.00-18.00

Wt-Pt

8.00-16.30

Sb

9.00-12.30


Tel.:

- 33 819 35 58 wew.6 

- 531 133 939

- 501 538 565


Wzorcownia elewacji i dekoracji


Pn-Pt

8.00-16.00

         

PROMOCJE

Super cena dla wykonawców

 

-25 % rabat

w opakowaniach 9Ltr


NOWOŚCI


Tikkurila Optiva 3 CERAMIC


Farba ceramiczna o doskonałej odporności na mycie i szorowanie


StoColor Titanium


Doskonała farba  jednokrotnego krycia do wnętrz firmy STO